Gyepgazdálkodás

A gyepgazdálkodás helyszínei a védett ex lege láp és Natura 2000. területek.

Termőterületeink további 50%-án gyep, kaszáló és legelőgazdálkodást folytatunk.

A megtermelt szénát és szálastakarmányt saját állataink számára hasznosítjuk, valamint értékesítjük a térség és az Észak-Alföld jelentős génmegőrzési tevékenységgel foglalkozó szervezetei felé, pl. Miskolci Vadaspark, Debreceni Lovasakadémia.

Természetkímélő gazdálkodás gyepterületeken

A füves élőhelyek a magyar táj tán legjellegzetesebb alkotóelemei. A természetközeli gyepek területének csökkenése és azok egyre nagyobb mértékű elaprózottsága, illetve gondozatlansága, valamint a legelő háziállatok állományának visszaesése miatt a füves élőhelyek és a hozzájuk kötődő növény- és állatfajok egyre inkább veszélyeztetetté válnak. Hazánk védett növényfajainak közel egynegyede, valamint a veszélyeztetett rovarok egyharmada kötődik a gyepekhez. Az extenzív réteken és legelőkön nagy lehet a gerinctelen állatfajok, rovarok (elsősorban a lepkék) és kisemlősök állománya is, amelyek zsákmányul szolgálhatnak a vércsék, a sólymok és más ragadozók számára.

Az emberi tevékenység (kaszálás, legeltetés, trágyázás) jelentős hatást gyakorol a gyep életközösségeire.

Közvetlenül befolyásolja például a növényfajok számát, elterjedtségét, stb. Ahhoz, hogy a termelő minél tovább gazdálkodhasson eredményesen az adott gyepen, valamint a területhez kapcsolódó értékek (biológiai sokféleség, védett növények és állatok, tájkép) hosszú távon fennmaradjanak, természetkímélő területhasználati módszer kialakítása szükséges. A két hasznosítási mód, a legeltetés és a kaszálás, valamint azok különböző megoldásai eltérő hatással vannak az élővilágra.

Legeltetés

Társaságunk a juh, szarvasmarha és hucul ló állomány legeltetésével kezeli gyepterületeit.

A legelőként hasznosított természetközeli gyepek életközösségei a hosszú ideje tartó legeltetés hatására alakultak ki, olyan gyepszerkezet jött létre, amely elsősorban a rövid füvű illetve a kopárabb talajfelszínt igénylő madár és rovarfajoknak kedvező. A legeltetés révén általában nagyobb szerkezeti változatosság alakul ki, mint a kaszálás nyomán. Különböző háziállataink fajonként, de még fajtánként is eltérő módon legelnek. Ugyanazon területen több fajhoz tartozó állatok közös vagy egymás utáni legeltetésével a gyepstruktúra egyenletesebb lesz, mivel az eltérő legelési szokások hatása kiegyenlítődik. A különböző időben végzett legeltetés hatása eltérő lehet ugyanazon a területen. A gazdaságosság és természeti értékmegóvás miatt területileg és időben is szabályozni kell az állatok mozgását. Legjobban az állatsűrűség befolyásolja a legelő vegetációját.

A Natura2000 hálózat

Az Avena2000 Bt. Natura 2000. védelem alatt álló gyepeken és erdőterületeken gazdálkodik, megőrizve az ott található természeti értékeket és élőhelyeket.

A Natura 2000 természeti területekből álló összefüggő ökológiai hálózat, amelyet az Európai Unió irányelveit elfogadva, a tagállamok hoztak létre. Célja a tagállamok szempontjából jelentős értékek, ún. közösségi jelentőségű élőhelytípusok, valamint a közösségi jelentőségű vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül a biológiai sokféleség megóvása. A Natura 2000 hálózat nem hagyományos értelemben vett védett területekből áll elsősorban; bár ezek meghatározó részét is magában foglalja. Jelentős hányadát tájhasználat, gazdálkodás alatt álló erdők, legelők, szántók alkotják. A Natura 2000 területeken érvényes előírások hozzájárulnak az élőhelyek és fajok ún. „kedvező természetvédelmi helyzetének” fenntartásához, illetve helyreállításához.

A természetvédelmi szervezetek emiatt már nagyon régen felismerték, hogy egy-egy hagyományos gazdálkodási mód éppen olyan megőrzésre érdemes érték, mint az állat- vagy növényvilág, és sokszor a legjobb eszköze az utóbbiak védelmének. A megőrzendő értékek sora kiegészül építészeti alkotásokkal is, – amelyek sokszor nem különlegességek, hanem a hagyományos gazdálkodást kiszolgáló létesítmények – és azokkal az eszközökkel, szokásokkal, amelyek az adott térségre jellemzőek.

Az európai nemzeti parkok legtöbbször nem lakatlan területen kijelölt „rezervátumok”, hanem a kulturtájat és a különleges természeti adottságokkal rendelkező térséget magukba foglaló területek, melyek élővilága egyedi, gazdag, és amelyeknek egy része jelentős turisztikai vonzerőt képvisel. Nagyon sok olyan élőlény vesz körül bennünket, amely nem a rezervátumokban, nemzeti parkokban, hanem gazdasági hasznosítású erdeinkben, mezőgazdasági területeinken él, vagy másutt is előfordul, de nagy állományaik a művelés alatt álló területekhez kötődnek. Ezen fajok megőrzése érdekében a klasszikus védett területek megléte mellett egy olyan rendszer kidolgozása, létrehozása és működtetése vált szükségessé, amely a ritka, speciális élőhely igényű, vagy pont ellenkezőleg a közönséges, széles körben elterjedt, de mégis folyamatosan csökkenő állományú fajokat, vagy az egyes speciális élőhelyeket képes hosszú távon fenntartani. Európában ezek a Natura 2000 területek.

Legelők kezelése

A jelentős állattartási hagyományokkal rendelkező térségekben, az évszázadok alatt nagyon szigorú legelő fenntartási szabályokat alakítottak ki a gazdák. Tájegységenként határozták meg a kihajtás és a behajtás napját, a legelőn tartható állatok fajtáját és számát, a közlekedés rendjét, itatók, kutak karbantartását stb. A Natura 2000 területeken érvényes szabályok ezekhez képest minimális mértékű új előírást tartalmaznak. Ilyenek a madárbarát kaszálási mód alkalmazása és a terület 5%-ának (búvósáv) kaszálatlanul hagyási kötelezettsége.

Ahogy a régi gazdálkodóknak, úgy mai utódaiknak is, a természetvédőkkel közösen alapvető érdeke a legelők lehető legjobb állapotban tartása.

natura.2000.hu

<< VISSZA

 

AVENA gyepgazdalkodas 00
AVENA gyepgazdalkodas 01
AVENA gyepgazdalkodas 02
AVENA gyepgazdalkodas 03
AVENA gyepgazdalkodas 04
AVENA gyepgazdalkodas 05
AVENA gyepgazdalkodas 06
AVENA gyepgazdalkodas 08
 

Információ

 • MEZŐGAZDASÁG, NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, ERDŐGAZDÁLKODÁS, GYEPGAZDÁLKODÁS
 • Bodolai István, erdőmérnök
 • +36 70/384 58 30

 • ÖKOTURIZMUS, KERTÉSZET, KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS ÉS FENNTARTÁS
 • Domán Edit, kertészmérnök
 • +36 20/505 59 58

Kapcsolat

 • AVENA 2000. Bt. – ökogazdálkodás
 • 3769 Tornaszentjakab, Petőfi u. 3.
 • Bodolai István +36 70/384 58 30
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • ANTAL-MAJOR VENDÉGHÁZ – ökoturizmus
 • 3769 Tornaszentjakab, Antal-major
 • Domán Edit +36 20/505 59 58
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Szállásfoglalás


 • TÉRKÉP - ÚTVONALTERVEZÉS


 • facebook logo glass 300x300 avena2000